Fular
TRIKORA ID4749

%100 pamuklu dokuma, tek renk baskı